Prvi stupanj (početnici) – uče plesati osnovne korake i pokrete u svim navedenim plesovima.
Drugi stupanj – prilagođavanje i spajanje kombinacije koraka i pokreta u koreografiju. Timski rad i snalaženje u grupnim koreografijama.
Treći stupanj – učenje postojeće koreografija plesne grupe.

Plesna grupa – plesači koji sudjeljuju na natjecanjima, u pratnjama pjevača, te programima koje sadrže plesne točke i sl.

Plesni pojedinac, par ili trio – može biti plesač iz bilo kojeg plesnog stupnja ili grupe.
U koreografiranj u sudjeluju plesači i njihovi plesni voditelji, te samim time svaki polaznik (plesač) uspješnije napreduje i širi plesne vidike, te razvija svoj plesački i koreografski talent

Dobne skupine P.K. D’N’F:
a) od 3 – 7 godina MINI KIDS
a) od 7 – 11 godina KIDS
b) od 11 – 15 godina JUNIORI
c) od 15 pa naviše godina SENIORI
d) Rekreativni ples (godine nisu važne)